Home » Natjecanja » 6. PARA TAEKWONDO PRVENSTVO HRVATSKE

6. PARA TAEKWONDO PRVENSTVO HRVATSKE

6. Parataekwondo prvenstvo Hrvatske kriterijsko je natjecanje Hrvatskog parataekwondo saveza te kategorizacijsko natjecanje Hrvatskog paraolimpijskog odbora za ostvarenje bodovne norme za nastup na Europskom i Svjetskom prvenstvu 2023.
WT uveo je nova pravila za natjecanja u tehničkim parataekwondo disciplinama.

Na 6. Parataekwondo prvenstvu Hrvatske većim će se dijelom implementirati nova pravila, a
nakon prvog slijedećeg Svjetskog prvenstva po novim pravilima, HPTS će u kriterijska i bodovna natjecanjau potpunosti implementratinova pravila sukladno pravilnicima WT.

Poziv i propozicije
Poziv, pravila i detaljna razrada klasa

Prijava natjecatelja
Registracija natjecatelja za PH u redovnim, bodovnim disciplinama. Prijave su završile 15.03.2023.

Prijava za demonstracijske discipline
Kick (individualno, inkluzivni parovi), Demo timovi (para demo timovi, inkluzivni demo timovi), Inkluzivni parovi, Freestyle (individualno, parovi, timovi)

Registrirani natjecatelji

Propisane POOMSAE

NAPOMENA:
Iako se tehnički dio natjecanja u dijelu bodovanja održava po starim WT pravilima, sportaši A i B Divizije koji kroz natjecanja i plasman na bodovnoj listi ostvare kriterij za EP i/ili SP, neovisno o klasi (uključujuči i P20 klase) dužni su poznavati sve forme propisane za diviziju i dobnu kategoriju te će u procesu selekcije za nacionalni tim proći dodatnu evaluaciju.

Nove sportske klase, divizije i dobne kategorije
Sukladno pravilniku WT, postojeće sportske klase dodatno se razrađuju. Osim individualnog
natjecanja, natjecanje u timovima i parovima postaje timsko natjecanje.
Timovi i parovi mogu biti sastavljeni od članova različitih klubova i boduju se na klupskoj razini dijeljenjem bodova.

Dobne kategorije
8-11 godina (u godini natjecanja) – ASPIRANT
12-14 godina (u godini natjecanja) – KADET
15-17 godina (u godini natjecanja) – JUNIOR
18 ili više godina (u godini natjecanja) – SENIOR
*na nacionalnim prvenstvima natjecatelji mlađi od 8 godina mogu se natjecati u dobnoj kategoriji ASPIRANT

Divizije
A Divizija – nosioci Dan zvanja
B Divizija – nosioci 4. – 1. Kupa
C Divizija – nosioci 9. – 3. Kupa (samo nacionalna prvenstva)

Razrada muških i ženskih sportskih klasa

P10 P20 P30 P40 P50 P70
P11, P12 P21, P22, P23 P31, P32, P33, P34 P41, P42, P43, P44, P45 P51, P52, P53 P72

Konsolidacije će biti izvršene u slučaju jednog natjecatelja u klasi na način da natjecatelj iz niže klase nastupa u višoj klasi (osim P23). Bodovi će u slučaju konsolidacija biti dodijeljeni natjecatelju u primarnoj klasi.

BORBENE DISCIPLINE
Muške i ženske težinske kategorije u borbenim K41 i K44 klasama:

Muške kategorije Ženske kategorije
-58 kg -47 kg
-63 kg -52 kg
-70 kg -57 kg
-80 kg -65 kg
+80 kg +65 kg

DEMONSTRACIJSKE KLASE
U svrhu inkluzije i promocije parataekwondoa, te kako bi i sportaši bez natjecateljskog iskustva dobili priliku okušati se na natjecanju,  natjecatelji će moći nastupiti u kategorijama Kick (individualno, inkluzivni parovi), Demo timovi (para demo timovi, inkluzivni demo timovi), Inkluzivni parovi, Freestyle (individualno, parovi, timovi).