Home » UNOS SPORTAŠA I OSOBA U SUSTAVU SPORTA HPTS-a

UNOS SPORTAŠA I OSOBA U SUSTAVU SPORTA HPTS-a

Napomena: Ovaj obrazac ispunjavaju samo članovi klubova koji su članice HPTS.

Click or drag a file to this area to upload.
HRVATSKI PARA TAEKWONDO SAVEZ (nadalje HPTS) sukladno članku 7. EU Opće uredbe o zaštiti podataka koja se odnosi na “Uvjete privole” radi izvršavanja svojih ciljeva i zadataka, traži od sportaša i svih osoba koje osobno sudjeluju u sustavu sporta, a pod ingerencijom HPTS-a, od djelatnika i svih osoba koje osobno sudjeluju u procesu obrade podataka vezano za djelatnost HPTS-a, poslovnih partnera i djelatnika poslovnih partnera HPTS-a, da daju privolu za obradu svojih osobnih podataka. Nastavno na potrebe za registracijom te uvrštavanje u registrima sudionika natjecanja (startne liste, rezultati, novosti), a radi izvršavanja ciljeva iz svoje djelatnosti HPTS-u se daju slijedeći podaci radi identifikacije djelatnika i ugovornih strana klijenta i radi daljnje obrade i odašiljanja nadležnim institucijama: Ime i prezime, OIB, adresa, spol, datum rođenja, mjesto rođenja, fotografija u bilo kojem obliku, državljanstvo, E-mail, broj telefona, dijagnoza invaliditeta, sportska klasifikacijska kategorija, povijest bolesti, Broj putovnice, broj osobne iskaznice, PK kartica, osobna iskaznica ili putovnica sa svim sadržanim podacima, broj tekućeg i žiro računa – preslik kartica žiro računa. Potpisom potvrđujem kako sam prije prikupljanja gore navedenih osobnih podataka upoznat/a sa navedenim.

Napomena: Zasebnu privolu, osobe u sutavu sporta ispunjavaju na adresi: http://hpts.hr/privola-za-prikupljanje-podataka/
Uskratom navedenih podataka nije moguće ostvariti sva prava koja iziskuju participiranje u pojedinim javnim programima.

Vaš IP je: 3.235.20.185