Home » Pristup Online edukaciji – upute

Pristup Online edukaciji – upute

VAŽNA NAPOMENA:

Sustav bilježi vrijeme pristupa svakoj pojedinoj lekciji i testu kao i simultana spajanja s više računa.

Rezultat testa priznaje se samo u slučaju 50% završenih lekcija.
Ukoliko nije završeno 50% lekcija, rezultati će se poništiti i potrebno je nakon “pročitanih” 50% ponovno pristupiti testu.

Na završetku svake lekcije potrebno je kliknuti “Završi Lekciju”.

Para taekwondo sport sastoji se od mnogo elemenata koji nisu prisutni u redovnom taekwondou. Treneri su dužni poznavati pravila i specifičnosti natjecateljskih kategorija te baznih tjelesnih i intelektualnih teškoća sa kojima se susrećemo u para taekwondo sportu.

Uvjet za pratnju natjecatelja na natjecanjima pod ingerencijom Hrvatskog para taekwondo saveza od 2022. godine je posjedovanje odgovarajuće licence. Edukacija za trenere i asistente Hrvatskog para taekwondo saveza, u online formi, izvoditi će se više puta u godini.

Edukacijskim sadržajima i online testiranju za trenere i asistente je moguće pristupiti u slijedećim terminima:
1. 28. veljače do 03.ožujka 2022.
2. 04. do 07. travnja 2022.
3. 06. do 09. lipnja 2022.
4. 12. do 15. rujna 2022.

Edukacijskim sadržajima i online testiranju za suce je moguće pristupiti u slijedećim terminima:
1. 28. veljače do 03.ožujka 2022.
2. 06. do 09. lipnja 2022.

Uvjeti za trenere (dokaze dostaviti na mail adresu saveza):
1. Crni pojas 1.Dan ili više
2. Osposobljenost u skladu sa zakonom o sportu
3. 18. godina ili više
4. Registracijski obrazac HPTS
5. Privola HPTS i HPO
6. Podmirena članarina kluba
7. Suglasnost matičnog kluba

Uvjeti za asistente(dokaze dostaviti na mail adresu saveza):
1. Suglasnost matičnog kluba
2. 18. godina ili više
3. Registracijski obrazac HPTS
4. Privola HPTS i HPO
5. Podmirena članarina kluba

Uvjeti za suce (dokaze dostaviti na mail adresu saveza):
1. Minimalno crveni pojas, 1.Kup
2. 18. godina ili više
3. Registracijski obrazac HPTS
4. Privola HPTS i HPO
5. Podmirena članarina kluba
6. Suglasnost matičnog kluba
7. Poznavanje formi

Postupak prijave:
Na mail saveza potrebno je dostaviti gore navedenu dokumentaciju, jednu fotografiju za dokumente, dokaz o uplati kotizacije za edukaciju.

Iznos kotizacije:
Trenerska licenca – 350,00 kn
Asistentska licenca – 250,00 kn
Sudačka licenca – 350,00 kn

Prijave su moguće do 5 dana prije željenog pristupa edukaciji. Nakon prijave participantu će se dodijeliti login podaci i imati će 4 dana od pristupanja da prođe lekcije i pristupi testu. Za prolazak na testu potrebno je ostvariti 75 posto (70 posto za asistente). Testu se može pristupiti dva puta. U slučaju ne ostvarenih 75 posto prilikom drugog pokušaja za trenere i suce ili 70 posto za asistente, ponovno treba proći cijeli seminar uz nadoplatu u iznosu 50% od temeljnog iznosa.

Po položenom testu, sudionik dobiva certifikat i iskaznicu koju je dužan na traženje zadužene tehničke osobe na natjecanju pokazati.

Svaki klub dužan je osigurati barem jednog trenera.

Upute:

1. Nakon što ste dostavili potrebnu dokumentaciju, na mail ćete zaprimili lozinku, korisničko ime i link za pristup edukaciji i testu.

2. Nakon uspješnog ulaska u edukaciju (Login) izaberite plavom bojom označen link Online poduka i test, koji se nalazi ispod login forme.

3. U desnom kutu (kod PC pristupa) se nalazi gumb za pokretanje edukacije. Potvrdite pritiskom na Pokreni Poduku.

4. Na kraju svake lekcije nalazi se gumb Završi Lekciju.

5. Između lekcija moguće se je kretati na lijevom izborniku koji sadrži naslove lekcija ili gumbima u podnožju lekcije(naprijed, predhodno)
a) lijevi izbornik

b) Navigacija: Prethodno, Naprijed

6. U dnu lijevog izbornika nalazi se link na test. Test je vremenski ograničen. U slučaju da niste ostvarili zadani postotak prolaza ili ukoliko niste zadovoljni rezultatom, testu možete pristupiti još jedanput (pritisnuti retake).
Za prolazak na testu potrebno je ostvariti 75% odnosno 70% za asistente.

Napomena: Od pokretanja edukacije, testu je potrebno pristupiti u roku 4 dana.