Home » Pristup Online edukaciji – upute i poveznice

Pristup Online edukaciji – upute i poveznice

Edukacijskim sadržajima za trenere i online testiranju je moguće pristupiti u terminima:

Kalendar – HRVATSKI PARA TAEKWONDO SAVEZ

PRIJAVA ZA LICENCNI SEMINAR

Uvjeti za trenere:
1. Crni pojas 1.Dan ili više
2. Osposobljenost u skladu sa zakonom o sportu
3. 18. godina ili više
4. Podmirena članarina kluba
5. Suglasnost matičnog kluba

Uvjeti za suce:
1. 1.Kup ili više
2. 18. godina ili više
3. Podmirena članarina kluba
4. Suglasnost matičnog kluba

Uvjeti za ispitivače:
1. Crni pojas 1.Dan ili više
2. 18. godina ili više
3. Podmirena članarina kluba
4. Suglasnost matičnog kluba
5. Više od 2 godine rada s parataekwondo sportašima

Uvjeti za asistente:
1. Suglasnost matičnog kluba
2. 18. godina ili više
3. Podmirena članarina kluba

Postupak prijave:
Online obrazac prijave

Iznos kotizacije:


Popusti – dvije licence po osobi 15%, tri licence po osobi 25%

Prijave su moguće do 5 dana prije održavanja edukacije.

Uplate (SA RAČUNA KLUBA) izvršiti do 3 dana prije početka seminara.

Podaci za uplatu: Hrvatski para taekwondo savez Strojarska cesta 10, Zagreb
Svrha: Licencni seminar 2023- ime kluba – prezimena sudionika
IBAN: HR1623400091110872653

Nakon prijave participantu će se dodijeliti login podaci i imati će mogućnost pristupa lekcijama. Test će biti dostupan nakon u potpunosti završenih lekcija za svakog sudionika.  Za prolazak na testu potrebno je ostvariti određeni postotak, ovisno o vrsti licence. Testu se može pristupiti dva puta. U slučaju ne ostvarenog propisanog postotka prilikom drugog pokušaja, ispitu će biti moguće pristupiti uživo u naknadno određenom terminu(u slučaju većeg broja sudionika – online).

Po položenom testu, sudionik dobiva certifikat i iskaznicu koju je dužan na traženje zadužene tehničke osobe na natjecanju pokazati.
Ovjera iskaznica kandidata koji produžuju status moguća je na prvom slijedećem natjecanju ili u Savezu uz predhodnu najavu.

Za nacionalna natjecanja obavezne su nacionalne licence. Svaki klub dužan je osigurati barem jednog trenera.
Klubovi nisu dužni imati ispitivača no u slučaju polaganja za učenička zvanja moraju polaganje najaviti pisanim putem i zatražiti dodjelu licenciranog HPTS ispitivača.
Učenička zvanja stečena od 1.1.2024. priznavati će se isključivo uz ovjeru HPTS ispitivača.

Upute:

1. Nakon što ste dostavili potrebnu dokumentaciju, na mail ćete zaprimili lozinku, korisničko ime i link za pristup edukaciji i testu.

2. Nakon uspješnog ulaska u edukaciju (Login) izaberite plavom bojom označen link Online poduka i test, koji se nalazi ispod login forme.

3. U desnom kutu (kod PC pristupa) se nalazi gumb za pokretanje edukacije. Potvrdite pritiskom na Pokreni Poduku.

4. Na kraju svake lekcije nalazi se gumb Završi Lekciju.

5. Između lekcija moguće se je kretati na lijevom izborniku koji sadrži naslove lekcija ili gumbima u podnožju lekcije(naprijed, predhodno)
a) lijevi izbornik

b) Navigacija: Prethodno, Naprijed

VAŽNA NAPOMENA:

Sustav bilježi vrijeme pristupa svakoj pojedinoj lekciji i testu kao i simultana spajanja s više računa.

Rezultat testa priznaje se samo u slučaju 50% završenih lekcija.
Ukoliko nije završeno 50% lekcija, rezultati će se poništiti i potrebno je nakon “pročitanih” 50% ponovno pristupiti testu.

Na završetku svake lekcije potrebno je kliknuti “Završi Lekciju”.

Para taekwondo sport sastoji se od mnogo elemenata koji nisu prisutni u redovnom taekwondou. Treneri su dužni poznavati pravila i specifičnosti natjecateljskih kategorija te baznih tjelesnih i intelektualnih teškoća sa kojima se susrećemo u para taekwondo sportu.

Uvjet za pratnju natjecatelja na natjecanjima pod ingerencijom Hrvatskog para taekwondo saveza od 2022. godine je posjedovanje odgovarajuće licence.