Home » PRIJAVA ZA LICENCNI SEMINAR

PRIJAVA ZA LICENCNI SEMINAR

Polja označena * su obvezna.

Click or drag a file to this area to upload.
Veličina datoteke do 5MB
*HPTS može naknadno zatražiti pisanu suglasnost kluba. Pisana suglasnost je obavezna ukoliko se uplata ne vrši sa računa kluba.
HRVATSKI PARA TAEKWONDO SAVEZ (nadalje HPTS) sukladno članku 7. EU Opće uredbe o zaštiti podataka koja se odnosi na “Uvjete privole” radi izvršavanja svojih ciljeva i zadataka, traži od sportaša i svih osoba koje osobno sudjeluju u sustavu sporta, a pod ingerencijom HPTS-a, od djelatnika i svih osoba koje osobno sudjeluju u procesu obrade podataka vezano za djelatnost HPTS-a, poslovnih partnera i djelatnika poslovnih partnera HPTS-a, da daju privolu za obradu svojih osobnih podataka. Nastavno na potrebe za registracijom te uvrštavanje u registrima sudionika natjecanja (startne liste, rezultati, novosti), a radi izvršavanja ciljeva iz svoje djelatnosti HPTS-u se daju slijedeći podaci radi identifikacije djelatnika i ugovornih strana klijenta i radi daljnje obrade i odašiljanja nadležnim institucijama: Ime i prezime, OIB, adresa, spol, datum rođenja, mjesto rođenja, fotografija u bilo kojem obliku, državljanstvo, E-mail, broj telefona, dijagnoza invaliditeta, sportska klasifikacijska kategorija, povijest bolesti, Broj putovnice, broj osobne iskaznice, PK kartica, osobna iskaznica ili putovnica sa svim sadržanim podacima, broj tekućeg i žiro računa – preslik kartica žiro računa. Potpisom potvrđujem kako sam prije prikupljanja gore navedenih osobnih podataka upoznat/a sa navedenim.
Uplate (ISKLJUČIVO SA RAČUNA KLUBA) izvršiti do 3 dana prije početka seminara.
Podaci za uplatu: Hrvatski para taekwondo savez Strojarska cesta 10, Zagreb
Svrha: Licencni seminar 2023- ime kluba - prezimena sudionika
IBAN: HR1623400091110872653 }
Popusti - dvije licence po osobi 10%, tri licence po osobi 20%