Home » PRIVOLA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

PRIVOLA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

Privolu za prikupljanje podataka moguće je ispuniti u elektroničkom formatu putem ove forme ili je preuzeti te ispunjenu i potpisanu dostaviti osobno ili putem pošte.

HRVATSKI PARA TAEKWONDO SAVEZ (nadalje HPTS) sukladno članku 7. EU Opće uredbe o zaštiti podataka koja se odnosi na “Uvjete privole” radi izvršavanja svojih ciljeva i zadataka, traži od sportaša i svih osoba koje osobno sudjeluju u sustavu sporta osoba s invaliditetom, a pod ingerencijom HPTS-a, od djelatnika i svih osoba koje osobno sudjeluju u procesu obrade podataka vezano za djelatnost HPTS-a, poslovnih partnera i djelatnika poslovnih partnera HPTS-a, da daju privolu za obradu svojih osobnih podataka. Nastavno na potrebe za registracijom sportaša, trenera i pratećih osoba na sportskim natjecanjima te uvrštavanje u registrima sudionika natjecanja (startne liste, rezultati, novosti), a radi izvršavanja ciljeva iz svoje djelatnosti HPTS-u se daju slijedeći podaci radi identifikacije djelatnika i ugovornih strana klijenta i radi daljnje obrade i odašiljanja nadležnim institucijama: Ime i prezime, OIB, adresa, spol, datum rođenja, mjesto rođenja, fotografija u bilo kojem obliku, državljanstvo, E-mail, broj telefona, dijagnoza invaliditeta, sportska klasifikacijska kategorija, povijest bolesti, Broj putovnice, broj osobne iskaznice, PK kartica, osobna iskaznica ili putovnica sa svim sadržanim podacima, broj tekućeg i žiro računa – preslik kartica žiro računa. Potpisom potvrđujem kako sam prije prikupljanja gore navedenih osobnih podataka upoznat/a sa sljedećim:

Uskratom navedenih podataka nije moguće ostvariti svrhu prikupljanja gore navedenih osobnih podataka. Upoznat/a sam kako se mogu, ako se smatram oštećenim, obratiti nadležnom tijelu Agenciji za zaštitu osobnih podataka i unutar tvrtke službeniku za zaštitu podataka na e-mail: info{et}hpts.hr.