Home » BESPLATNI PROGRAM ZA DJECU S TEŠKOĆAMA

BESPLATNI PROGRAM ZA DJECU S TEŠKOĆAMA

Molimo unesite jedan ili više dana
Podaci se priklupljaju isključivo u svrhu formiranja grupa u skladu sa potrebama i mogućnostima korisnika. HRVATSKI PARA TAEKWONDO SAVEZ (nadalje HPTS) sukladno članku 7. EU Opće uredbe o zaštiti podataka koja se odnosi na “Uvjete privole” radi izvršavanja svojih ciljeva i zadataka, traži od sportaša i svih osoba koje osobno sudjeluju u sustavu sporta osoba s invaliditetom, a pod ingerencijom HPTS-a, od djelatnika i svih osoba koje osobno sudjeluju u procesu obrade podataka vezano za djelatnost HPTS-a, poslovnih partnera i djelatnika poslovnih partnera HPTS-a, da daju privolu za obradu svojih osobnih podataka.