Home » Savez

Savez

PictureHrvatski Para Taekwondo Savez je nacionalni sportski savez taekwondo klubova osoba s invaliditetom koji u svom djelokrugu na odgovarajućoj razini potiče i promiče para taekwondo sport osoba s invaliditetom, usklađuje aktivnosti svojih članica, organizira i provodi sustav natjecanja, uređuje sva pitanja u svezi sa statusom, pravima i obavezama sportaša s invaliditetom i drugih sportskih djelatnika… obavljajući pritom i druge poslove i zadaće određene važećim Zakonom o športu i općim aktima HPTS-a.

OSNOVNE ZNAČAJKE PARA TAEKWONDO SPORTA:

Para taekwondo je taekwondo vještina i sport namijenjen osobama sa tjelesnim i intelektualnim teškoćama ali i termin koji predstavlja rastući globalni pokret koji uključuje uvrštavanje parataekwondoa na Paraolimpijske igre. Iako uključuje snažnu terapijsku komponentu, tehnički gledano, para taekwondo se ne razlikuje od taekwondoa pa tako obuhvaća i standardne taekwondo tehnike. Proces učenja poštuje principe i načela koja vrijede za učenje osoba bez invaliditeta, ali potrebne su preinake u pristupu i radu.

Osnovna razlika između taekwondoa i para taekwondoa je u metodologiji podučavanja i prilagodbi treninga. Prisutne su i razlike u načinu i pravilima natjecanja. WTF sa svojim Para taekwondo odborom je članica IPC (International Paralympic Comitee) pa su i pravila i propisi u skladu s pravilima IPC.

Godine 2005. Svjetska taekwondo federacija (WTF) formirala je Para taekwondo odbor s ciljem razvoja i promicanja taekwondo sporta kod sportaša sa svim oblicima invaliditeta.

Svjetska taekwondo federacija organizirala je prvo Svjetsko para-taekwondo prvenstvo 2009. g. u Azerbedžanu, nakon čega slijedi Rusija 2010. g., Aruba 2012. g., Švicarska 2013. g., Rusija 2014.g., Turska 2015.g. Na prva četiri Svjetska para-taekwondo prvenstva natjecati su se mogli samo natjecatelji s amputacijom gornjih ekstremiteta u borbama. 2014 g., Svjetska taekwondo federacija (WTF) uvodi na natjecanje i Poomsae (forme) za sportaše s motoričkim teškoćama i intelektualnim teškoćama.