Home » Novosti » Licencna edukacija – online seminari i testiranja

Licencna edukacija – online seminari i testiranja

Parataekwondo sport sastoji se od mnogo elemenata koji nisu prisutni u ostalim sportovima niti u redovnom taekwondo sportu.

Stručne osobe u parataekwondo sportu, odnosno parataekwondo treneri, suci, sportski asistenti i ispitivači su dužni poznavati pravila i specifičnosti natjecateljskih kategorija te baznih tjelesnih i intelektualnih teškoća sa kojima se susrećemo u parataekwondo sportu.

Uvjet za suđenje na natjecanjima te pratnju natjecatelja na natjecanjima pod ingerencijom Hrvatskog parataekwondo saveza te sudjelovanje u sportskim programima i zahtjevima parataekwondo sporta,  je posjedovanje odgovarajuće licence.

Edukacijskim sadržajima za trenere i online testiranju je moguće pristupiti u terminima:

Trenerski seminar
Od 23.01. – 27.01.2023.
Ispit 28.01.2023

 Asistent seminar
30.01. – 03.02.2023.
Ispit 04.02.2023

06.02.- 09.02.2023.
Ispit 10.02.2023

Sudački seminar
06.02.- 10.02.2023.
Ispit 11.02.2023

(Dopuna: Zbog malog broja prijava, seminar se prebacio sa termina 30.01. – 03.02. na 06.02.- 10.02.2023. a ispit na 11.02.2023.)

Ispitivački seminar
27.02. – 03.03.2023.
Ispit 04.03.2023.

05.03.2023. Ispit uživo/online (oblik testiranja ovisno o broju kandidata) za one koji nisu zadovoljili na online testiranju

PRIJAVA ZA LICENCNI SEMINAR

Uvjeti za trenere:
1. Crni pojas 1.Dan ili više
2. Osposobljenost u skladu sa zakonom o sportu
3. 18. godina ili više
4. Podmirena članarina kluba
5. Suglasnost matičnog kluba

Uvjeti za suce:
1. 1.Kup ili više
2. 18. godina ili više
3. Podmirena članarina kluba
4. Suglasnost matičnog kluba

Uvjeti za ispitivače:
1. Crni pojas 1.Dan ili više
2. 18. godina ili više
3. Podmirena članarina kluba
4. Suglasnost matičnog kluba
5. Više od 2 godine rada s parataekwondo sportašima

Uvjeti za asistente:
1. Suglasnost matičnog kluba
2. 18. godina ili više
3. Podmirena članarina kluba

Postupak prijave:
Online obrazac prijave

Iznos kotizacije:


Popusti – dvije licence po osobi 10%, tri licence po osobi 20%

Prijave su moguće do 5 dana prije održavanja edukacije.

Uplate (SA RAČUNA KLUBA) izvršiti do 3 dana prije početka seminara.

Podaci za uplatu: Hrvatski para taekwondo savez Strojarska cesta 10, Zagreb
Svrha: Licencni seminar 2023- ime kluba – prezimena sudionika
IBAN: HR1623400091110872653

Nakon prijave participantu će se dodijeliti login podaci i imati će u gore navedenim terminima mogućnost pristupa lekcijama. Test će biti dostupan samo na gore navedene datume.  Za prolazak na testu potrebno je ostvariti određeni postotak, ovisno o vrsti licence. Testu se može pristupiti dva puta. U slučaju ne ostvarenog propisanog postotka prilikom drugog pokušaja, ispitu će biti moguće pristupiti uživo ( u slučaju većeg broja sudionika – online) 05.03.2023.

Po položenom testu, sudionik dobiva certifikat i iskaznicu koju je dužan na traženje zadužene tehničke osobe na natjecanju pokazati.
Ovjera iskaznica kandidata koji produžuju status moguća je na prvom slijedećem natjecanju ili u Savezu uz predhodnu najavu.

Za nacionalna natjecanja obavezne su nacionalne licence. Svaki klub dužan je osigurati barem jednog trenera.