Home » Natjecanja » 1. Ciklus priprema za nastup na Europskom para taekwondo prvenstvu 2019.

1. Ciklus priprema za nastup na Europskom para taekwondo prvenstvu 2019.

Europsko para taekwondo prvenstvo 2019. održati će se u listopadu u Italiji.

Pripreme reprezentacije planirane su u 3 ciklusa. U prvom ciklusu sudjelovati mogu natjecatelji proširenog sastava koji su osvojili prvo mjesto na Prvenstvu Hrvatske – studeni 2018. i / ili Zelina para taekwondo open 2019. i/ili natjecatelji koji su nastupili na Svjetskom para taekwondo prvenstvu 2019., a koji imaju odgovarajuću klasifikaciju i koji su dostavili uredno ispunjene privole i registracijske obrasce.
Prvi ciklus priprema održati će se u Zadru, dvorana TK Donat, na adresi Ivana Mažuranića 32/a, Zadar, od 22.-27. travnja 2019.

Prijave natjecatelja, suglasnosti za sudjelovanje na pripremama i dopunu obavezne tražene dokumentacije molimo dostaviti najkasnije do 10.04.2019. putem emaila: info@hpts.hr

Obrasci i privole