Home » Treneri Login

Treneri Login

Online poduka i test

Para taekwondo sport sastoji se od mnogo elemenata koji nisu prisutni u redovnom taekwondou.

Treneri su dužni poznavati pravila i specifičnosti natjecateljskih kategorija te baznih tjelesnih i intelektualnih teškoća sa kojima se susrećemo u para taekwondo sportu.

Uvjet za pratnju natjecatelja na natjecanjima pod ingerencijom Hrvatskog para taekwondo saveza od 2022. godine je posjedovanje odgovarajuće licence.

Edukacija za trenere i asistente Hrvatskog para taekwondo saveza, u online formi, izvoditi će se više puta u godini.

Edukacijskim sadržajima i online testiranju je moguće pristupiti u slijedećim terminima:
1. 28. veljače do 03.ožujka 2022.
2. 04. do 07. travnja 2022.
3. 06. do 09. lipnja 2022.
4. 12. do 15. rujna 2022.

Uvjeti za trenere (dokaze dostaviti na mail adresu saveza):
1. Crni pojas 1.Dan ili više
2. Osposobljenost u skladu sa zakonom o sportu
3. 18. godina ili više
4. Registracijski obrazac HPTS
5. Privola HPTS i HPO
6. Podmirena članarina kluba
7. Suglasnost matičnog kluba

Postupak prijave:
Na mail saveza potrebno je dostaviti gore navedenu dokumentaciju, jenu fotografiju za dokumente, dokaz o uplati kotizacije za edukaciju.

Iznos kotizacije:
Trenerska licenca – 350,00 kn

Prijave su moguće do 5 dana prije održavanja edukacije. Nakon prijave participantu će se dodijeliti login podaci i imati će 4 dana od pristupanja da prođe lekcije i pristupi testu. Za prolazak na testu potrebno je ostvariti 75 posto. Testu se može pristupiti dva puta. U slučaju ne ostvarenih 75 posto prilikom drugog pokušaja, ponovno treba proći cijeli seminar uz nadoplatu u iznosu 50% od temeljne cijene.

Po položenom testu, sudionik dobiva certifikat i iskaznicu koju je dužan na traženje zadužene tehničke osobe na natjecanju pokazati.

Svaki klub dužan je osigurati barem jednog trenera.