Home » Suci Login

Suci Login

Online poduka i test

Para taekwondo sport sastoji se od mnogo elemenata koji nisu prisutni u redovnom taekwondou.

Para taekwondo asistenti su dužni poznavati pravila i specifičnosti natjecateljskih kategorija te baznih tjelesnih i intelektualnih teškoća sa kojima se susrećemo u para taekwondo sportu.

Edukacija za suce Hrvatskog para taekwondo saveza, u online formi, izvoditi će se više puta u godini.

Edukacijskim sadržajima i online testiranju je moguće pristupiti u slijedećim terminima:
1.  28. veljače do 03.ožujka 2022.
2. 06. do 09. lipnja 2022.

Uvjeti za suce (dokaze dostaviti na mail adresu saveza):
1. Minimalno crveni pojas, 1.Kup
2. 18. godina ili više
3. Registracijski obrazac HPTS
4. Privola HPTS i HPO
5. Podmirena članarina kluba
6. Suglasnost matičnog kluba
7. Poznavanje formi

Postupak prijave:
Na mail saveza potrebno je dostaviti gore navedenu dokumentaciju, jednu fotografiju za dokumente, dokaz o uplati kotizacije za edukaciju.

Iznos kotizacije:
Sudačka licenca – 350,00 kn

Prijave su moguće do 5 dana prije održavanja edukacije. Nakon prijave participantu će se dodijeliti login podaci i imati će 4 dana od pristupanja da prođe lekcije i pristupi testu. Za prolazak na testu potrebno je ostvariti 75 posto. Testu se može pristupiti dva puta. U slučaju ne ostvarenih 75 posto prilikom drugog pokušaja, ponovno treba proći cijeli seminar uz nadoplatu u iznosu 50% od temeljne cijene.

Po položenom testu, sudionik dobiva certifikat i iskaznicu koju je dužan na traženje zadužene tehničke osobe na natjecanju pokazati.