Home » Obavijesti » Selekcija natjecatelja za EKP 2020, Poreč

Selekcija natjecatelja za EKP 2020, Poreč

Popis natjecatelja koji su ostvarili normu i kriterije Hrvatskog para taekwondo saveza za nastup na EKP 2020 u Poreču, a koji će na Europskom klupskom prvenstvu nastupati kao nacionalni tim (CROATIA PARA TAEKWONDO NATIONAL TEAM).

Popis natjecatelja – nacionalni tim, koji su ostvarili pravo nastupa na EKP 2020:

Popis trenera članova selekcije:

Naputak za registraciju natjecatelja na EKP:

Treneri koji nisu članovi selekcije mogu u vlastitom aranžmanu te uz suglasnost kluba članice HPTS-a biti u pratnji svojih natjecatelja i u tu svrhu izvršiti registraciju putem klupskog računa na aplikaciji Simplycompete.

Klupski administratori dužni su registrirati natjecatelje na način da pod ime tima upisuju: CROATIA PARA TAEKWONDO NATIONAL TEAM