Home » Lista prijava 2.PH

Lista prijava 2.PH

Rbr

Ime

Prezime

Klub

Kategorija

1

Lucas

Čačković

TKOI PISAROVINA

Muško

P50

-15

 

 

 

 

 

 

 

1

Leon Božo

Škravan

TKOI KUKKIWON

Muško

P33

15-30

 

 

 

 

 

 

 

1

Senada

Halilčević

TK ČIGRA

Žensko

P32

+30

 

 

 

 

 

 

 

1

Domagoj

Vujčić

TK ČIGRA

Muško

P32

+30

 

 

 

 

 

 

 

1

Thomas

Marković

TKOI PISAROVINA

Muško

P35

-15

 

 

 

 

 

 

 

1

Mihael

Močilac

TK PRANA

Muško

P30

-15

 

 

 

 

 

 

 

1

Nina

Malinović

TKOI URIHO

Žensko

P30

15-30

 

 

 

 

 

 

 

1

Edi

Karadžić

TKOI URIHO

Muško

P30

15-30

 

 

 

 

 

 

 

1

Matija

Pahanić

TK PRANA

Muško

P20

-15

2

Ivan

Periša

TKOI DONAT

Muško

P20

-15

 

 

 

 

 

 

 

1

Leonardo

Pelesk

TKOI URIHO

Muško

P25

-15

 

 

 

 

 

 

 

1

Silvija

Rukavina

TKOI URIHO

Žensko

P20

15-30

2

Petra

Peti

TK MAKSIMIR

Žensko

P20

15-30

3

Josipa

Popovački

TK PRANA

Žensko

P20

15-30

4

Veronika

Biber

TK PRANA

Žensko

P20

15-30

5

Željka

Tomaš

TK PRANA

Žensko

P20

15-30

 

 

 

 

 

 

 

1

Silvio

Kezele

TKOI KUKKIWON

Muško

P20

15-30

2

Viktor Frane

Gligo

TK MAKSIMIR

Muško

P20

15-30

3

Marko

Skender

TK PRANA

Muško

P20

15-30

 

 

 

 

 

 

 

1

Tihana

Preksavec

TKOI KUKKIWON

Žensko

P10

+30

 

 

 

 

 

 

 

1

Tihana

Preksavec

TKOI KUKKIWON

Žensko

P20

+30

2

Mia

Sertić

TK ČIGRA

Žensko

P20

+30

3

Samija

Zaydan

TK ČIGRA

Žensko

P20

+30

4

Biserka

Sambol

TKOI URIHO

Žensko

P20

+30

5

Tršinski

Vera

TKOI TERAPIJA

Žensko

P20

+30

 

 

 

 

 

 

 

1

Zdravko

Krešić

TKOI URIHO

Muško

P20

+30

2

Mario

Komorčec

TK MAKSIMIR

Muško

P20

+30

3

Jure

Milin

TKOI DONAT

Muško

P20

+30

 

 

 

 

 

 

 

1

Edi

Karadžić

TKOI URIHO

Muško

K44

-75

2

Mateo

Škara

TKOI DONAT

Muško

K44

-75