Home » Novosti » Održan sastanak u Svjetskoj Taekwondo Federaciji

Održan sastanak u Svjetskoj Taekwondo Federaciji

13. kolovoza 2018. u središnjici Svjetske taekwondo federacije (WT) u Seoulu, Južna Koreja, održan je bilateralni sastanak predstavnika Hrvatskog para taekwondo saveza i Svjetske taekwondo federacije. Ispred Hrvatskog para taekwondo saveza sastanku su nazočili Vlado Požežanac i Martina Peranović a ispred Svjetske taekwondo federacije Sockho Lee.

Svjetska taekwondo federacija, glavni tajnik, predsjednik kao i para taekwondo odbor već su ranije upoznati sa problematikom vezanom uz para taekwondo sport u Hrvatskoj. Iako se Svjetska taekwondo federacija kao međunarodna sportska organizacija ne smije miješati u zakonski ustroj pojedine zemlje članice, odnosi su regulirani Statutom kojeg svaka nacionalna organizacija koja je članica WT mora ispoštovati te svoje djelovanje prilagoditi u skladu sa Zakonima svoje države. U suprotnom su predviđene sankcije.

Naime, članstvo u WT regulirano je Statutom WT, po kojem svaka država može biti zastupljena putem jedne organizacije. Kako je Hrvatski taekwondo savez član WT, tako je po statutu zadužen za uključivanje ​​Para Taekwondoa sa teritorija kojeg zastupa pod okriljem svoje organizacije kako bi para sportaši mogli sudjelovati na međunarodnim natjecanjima i paraolimpijskim igrama. Unutarnji odnosi usklađuju se u skladu sa Zakonima pojedine države.

Hrvatski paraolimpijski odbor predložio je Hrvatskom taekwondo savezu i Hrvatskom para taekwondo savezu tripartitni ugovor kakav je potpisan u drugim sportovima, međutim Hrvatski taekwondo savez (HTS) odbio je potpisati isti.

Hrvatski taekwondo savez u svoj je Statut pokušao unjeti izmjene i tako uključiti para taekwondo u svoju djelatnost. No s obzirom da je para taekwondo zaseban sport, Gradski ured za upravu odbio je izmjene vezane uz para taekwondo jer isti ne spada u djelokrug Hrvatskog taekwondo saveza. Slijedom navedenog, Hrvatski taekwondo savez suprotno Zakonskim propisima djeluje po neovjerenom Statutu.

Svjetska taekwondo federacija za cilj ima globalno uključivanje para taekwondo sportaša u sustav natjecanja i treniranja. Direktor Hrvatskog para taekwondo saveza dobio je obećanje da će se WT založiti za rješavanje aktualnog problema kako se ne bi vršila sustavna diskriminacija sportaša s invaliditetom.

2017. godine održana su dva vrhunska natjecanja, Svjetsko para taekwondo prvenstvo i Europsko para taekwondo prvenstvo. Hrvatski taekwondo savez unatoč zamolbi Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog para taekwondo saveza, te unatoč izjavi predsjednika HTS-a, u Središnjem državnom uredu za šport odbio je a kao ovlašteno registratorno tijelo registrirati natjecatelje Hrvatskog para taekwondo saveza na navedena prvenstva, čime je natjecateljima onemogućeno sakupljanje bodova za svjetsku rang listu.

Kao odgovor na navedeno, Hrvatski taekwondo savez iz članstva je izbacio kai i iz registracijskog sustava Svjetske taekwondo federacije (Simolycompete) izbrisao Taekwondo klub Combat preko kojega su para natjecatelji bili registrirani. Odluku je poništila sportska inspekcija.

Predstavniku WT, gospodinu Sockho Lee-u, direktor Hrvatskog para taekwondo saveza, gospodin Vlado Požežanac uručio je medalju sa Prvog otvorenog para taekwondo prvenstva Hrvatske i prvu knjigu o para taekwondou “Uvod u para taekwondo” autorice Martine Peranović.

 

20. ruj. 2018. @ 09:50