Home » NATJEČAJI » Natječaj za trenera

Natječaj za trenera

Hrvatski para taekwondo savez raspisuje natječaj za trenera.
Kandidat mora zadovoljavati sljedeće uvjete:
OBAVEZNI UVJETI:
1) Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
2) VSS kineziološkog ili sportskog usmjerenja, ili diploma trenera prvostupnika za taekwondo ili kondicijsku pripremu, ili osvojena medalja na Paraolimpijskim igrama ili svjetskim ili europskim seniorskim prvenstvima i završeno stručno osposobljavanje za rad u sportu u ustanovi za osposobljavanje kadra u sportu, ili 15 godina trenerskog iskustva i završeno stručno osposobljavanje za rad u sportu u ustanovi za osposobljavanje kadra za rad u sportu
Osim gore navedenih obaveznih uvjeta, kandidat mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

a) Imati iskustva u sportu osoba s invaliditetom odnosno imati senzibilitet za rad s osobama s invaliditetom (probni period)

b) Poznavati grane para taekwondo sporta, pravila svih grana i disciplina para taekwondoa kao i specifična tehničko-ortopedska pomagala koja se koriste u para taekwondou, poznavati učeničke i majstorske forme,

c) Poznavati osnovne i specifične elemente organizacije i provođenja priprema i treninga u svim disciplinama i kategorijama sporta te biti vješt u planiranju i provođenju treninga,

d) Znati koristiti računalo i posebno programe za pisanje (excell, power-point, word), slanje i primanje elektronske pošte i pregled interneta; poželjno je da posjeduje osobno računalo i ima otvorenu adresu elektronske pošte;

e) Aktivno sudjelovati u radu i izvršavanju programskih i radnih zadataka
postavljenih po Stručnoj komisiji i drugim tijelima HPTS-a i HPO-a

f) Biti nosioc minimalno crnog pojas 1.Dan s certifikatom Kukkiwona (za VSS kineziološkog ili sportskog usmjerenja prihvaća se crni pojas iz bilo koje borilačke vještine uz obavezu osposobljavanja u taekwondo disciplinama)

g) dostaviri preporuke i motivacijsko pismo

Dokaze o zadovoljavanju postavljenih uvjeta uz euro-pass životopis potrebno je dostaviti u objedinjoj datoteci na mail info@hpts.hr ili na adresu: Hrvatski para taekwondo savez, Strojarska cesta 10, 10000 Zagreb najkasnije do 09.09.2019

Vrsta zaposlebja: Ugovor o radu, do 20 sati tjedno.

Mjesto rada: Zagreb i terenski rad.

2019-07-28 16:26