Home » NATJEČAJI » Natječaj za Para taekwondo izbornika

Natječaj za Para taekwondo izbornika

Hrvatski para taekwondo savez raspisuje natječaj za Izbornika reprezentacije
za mandatno razdoblje 2021. – 2024. Kandidat mora zadovoljavati sljedeće
uvjete:
OBAVEZNI UVJETI:
1) Državljanstvo Republike Hrvatske
2) Izraditi program rada za izborno razdoblje
3) Dostaviti dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika, kao službenog jezika IPC-a
4) VSS kineziološkog ili sportskog usmjerenja, ili
5) Imati diplomu Trenera prvostupnika za sport za koji se natječe, ili
6) Imati osvojenu medalju na Paraolimpijskim igrama ili svjetskim ili europskim
seniorskim prvenstvima i završeno stručno osposobljavanje za rad u sportu u
ustanovi za osposobljavanje kadra u sportu, ili
7) ispunjava uvjete za obavljanje stručnih poslova u sportu propisane
odredbom Članka 9. Zakona o sportu
Osoba za imenovanje Izbornikom, osim gore navedenih obaveznih uvjeta, mora
ispunjavati i sljedeće uvjete:
a) Imati iskustva u sportu osoba s invaliditetom;
b) Poznavati sve grane para taekwondo sporta, pravila svih grana i disciplina
para taekwondoa kao i specifična tehničko-ortopedska pomagala koja se
koriste u para taekwondou;
c) Poznavati osnovne i specifične elemente organizacije i provođenja priprema i
treninga u svim disciplinama i kategorijama sporta;
d) Znati koristiti računalo i posebno programe za pisanje (excell, power-point,
word), slanje i primanje elektronske pošte i pregled interneta; poželjno je da
posjeduje osobno računalo i ima otvorenu adresu elektronske pošte;
e) Aktivno sudjeluje u radu i izvršavanju programskih i radnih zadataka
postavljenih po Stručnoj komisiji i drugim tijelima HPTS-a i HPO-a;
f) Nosioc je minimalno crnog pojas 1.Dan s certifikatom Kukkiwona
g) Posjeduje WT para taekwondo trenersku licencu, razina II ili više
Dokaze o zadovoljavanju svih postavljenih uvjeta uz euro-pass životopis potrebno je
dostaviti na mail ured@hpts.hr
Naknadno pristigla ili nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati. O rezultatima
izbora, kandidati će biti pisano obaviješteni u roku 30 dana od isteka roka prijava.
Prednost će imati kandidati sa višom ili visokom stručnom spremom kineziološkog ili
društvenog usmjerenja te najbolje ocjenjenim programom uz istovjetno ispunjenje
obaveznih uvjeta. Natječaj je otvoren 15 dana od objave na službenoj mrežnoj
stranici HPTS-a.
21. listopada 2021. / Zagreb /

Rezultati natječaja:
Za izbornika Hrvatskog para taekwondo saveza odlukom Izvršnog odbora HPTS-a te potvrdom imenovanja od strane Hrvatskog paraolimpijskog odbora 0d 17.11.2021., za para taekwondo izbornika Hrvatskog paraolimpijskog odbora u mandatu do 2024. godine, imenovan je Mario Rendulić.
Odluka
24. prosinca 2021. / Zagreb /