Home » Obavijesti » Edukacije 2024. – licencni seminari

Edukacije 2024. – licencni seminari

Edukacijskim sadržajima za trenere i online testiranju je moguće pristupiti u terminima od 04. ožujka do 18.ožujka 2024.

Uvjeti za trenere:
1. Crni pojas 1.Dan ili više
2. Osposobljenost u skladu sa zakonom o sportu
3. 18. godina ili više
4. Podmirena članarina kluba
5. Suglasnost matičnog kluba

Uvjeti za suce:
1. 1.Kup ili više
2. 18. godina ili više
3. Podmirena članarina kluba
4. Suglasnost matičnog kluba

Uvjeti za ispitivače:
1. Crni pojas 1.Dan ili više
2. 18. godina ili više
3. Podmirena članarina kluba
4. Suglasnost matičnog kluba
5. Više od 2 godine rada s parataekwondo sportašima

Uvjeti za asistente:
1. Suglasnost matičnog kluba
2. 18. godina ili više
3. Podmirena članarina kluba

Postupak prijave:
Online obrazac prijave

Za nacionalna natjecanja obavezne su nacionalne licence. Svaki klub dužan je osigurati barem jednog trenera.

Klubovi nisu dužni imati ispitivača no u slučaju polaganja za učenička zvanja moraju polaganje najaviti pisanim putem i zatražiti dodjelu licenciranog HPTS ispitivača.
Učenička zvanja stečena od 1.1.2024. priznavati će se isključivo uz ovjeru HPTS ispitivača.

Detaljnije na poveznici https://hpts.hr/pristup-online-edukaciji-upute/