Home » Novosti » 4. Para taekwondo prvenstvo Hrvatske

4. Para taekwondo prvenstvo Hrvatske

U Zagrebu će se u skladu sa epidemiološkim mjerama, bez prisustva gledatelja, 20.06.2021. održati 4. Para taekwondo prvenstvo Hrvatske. Detaljan raspored i satnicu nastupa svake kategorije biti će objavljen po završetku prijava.

Napomena: Svi natjecatelji moraju imati aktivnu registraciju za 2021. godinu i važeće liječničko uvjerenje.
Ulazak u dvoranu dozvoljen je isključivo natjecateljima i akreditiranim trenerima.

Prijave za natjecanje: http://taekwondo.com.hr/

Raspis: outline4_PH-HR