Home » Novosti » In Portal: Martina Peranović: Predstavljena jedinstvena knjiga u svijetu ‘Uvod u para taekwondo’

In Portal: Martina Peranović: Predstavljena jedinstvena knjiga u svijetu ‘Uvod u para taekwondo’

Ova knjiga će biti upamćena kao prva i bit će polazišna točka za građu i materijale koji su potrebni da bi kvalitetnije radili s paraolimpijcima i uključili ih u sve društvene pore”, zaključio je na predstavljanju Damir Javorović, predsjednik Zagrebačkog para taekwondo saveza.

Cijeli članak nalazi se na adresi: http://www.in-portal.hr/in-portal-news/sport/14644/martina-peranovic-predstavljena-jedinstvena-knjiga-u-svijetu-uvod-u-para-taekwondo

21. stu. 2017. @ 22:14