Home » Novosti » Bodovna lista za SP 2018

Bodovna lista za SP 2018

U skladu s “Kriterijima za nastup para taekwondo selekcije na WPT Svjetskom prvenstvu, Antalya 2019.” te u skladu s pravilnikom o nacionalnim reprezentacijama HPTS -a, HPTS će 20. prosinca 2018. dostaviti konačnu listu Hrvatskom paraolimpijskom odboru a sa popisom kandidata za navedeno natjecanje.
Napomena: Para taekwondo sportaši koji nisu registrirani pri Hrvatskom para taekwondo savezu a postoji mogućnost ostvarenja bodovne norme izvan zadanih kriterija, pisanu zamolbu sa detaljnim obrazloženjem i rezultatima trebaju poslati osobno ili putem matičnog kluba na adresu Hrvatskog para taekwondo saveza, Strojarska cesta 10, Zagreb ili putem maila info@hpts.hr, a najkasnije do ponedjeljka 17.12.2018.

web-rezultatska-norma-poredak-hpts-wt-discipline

10. prosinca 2018. @ 17:12