Home » Novosti » Dostava kandidatura za organizaciju natjecanja

Dostava kandidatura za organizaciju natjecanja

Pozivamo sve zainteresirane subjekte iz sustava sporta, sukladno Zakonu o športu i Pravilniku o licenciranju natjecanja HPTS-a, da dostave prijave za para taekwondo natjecanja u vlastitoj organizaciji kao i prijedlog prijave bodovnih natjecanja u 2019. godini. Krajnji rok za dostavu prijava koje se mogu u skladu sa navedenim Pravilnikom uvrstiti na službeni kalendar je 31.12.2018.


12. prosinca 2018. @ 10:12