Home » Registracija Kick i Demo / PH 2023.

Registracija Kick i Demo / PH 2023.

6. Prvenstvo Hrvatske u parataekwondou održati će se 18.03.2023. u sportskoj dvorani Prirodoslovne škole Vladimira Preloga u Zagrebu, Vukovarska ulica 269.

U svrhu promocije parataekwondoa i inkluzije, moguće je nastupati u demo i inkluzivnim disciplinama Kick, Demo i Freestyle.

Napomena: Sve dobne kategorije, oba spola u istoj kategoriji, podjela samo po klasama.
Napomena: Sve dobne kategorije, oba spola u istoj kategoriji, podjela samo po klasama. Para natjecatelj nastupa u paru sa redovnim natjecateljem ili roditeljem ili trenerom.
Napomena: Izvođenje freestyle forme uz glazbu, do 2 minute trajanja. Mješovito, neovisno o dobi, spolu, kategoriji. Timovi - 3 ili više natjecatelja.
Napomena: Sve dobne kategorije, oba spola u istoj kategoriji. Para natjecatelj nastupa u paru sa redovnim natjecateljem ili roditeljem ili trenerom ili sa parasportašem iz druge klase ili parasportašem istog spola.
Neovisno o dobu, spolu, kategoriji. 3 ili više članova. Članovi demo tima mogu biti članovi raznih klubova. U inkluzivnom demo timu 1/3 članova mogu biti natjecatelji bez teškoća, roditelji ili treneri.