Home » Novosti » Para taekwondo – održan Okrugli stol

Para taekwondo – održan Okrugli stol

Hrvatski para taekwondo savez 07.01.2019. bio je domaćin okruglog stola, održanog na inicijativu i u organizaciji Taekwondo kluba osoba s invaliditetom URIHO, a na temu ‘Para taekwondo sport – pravni, birokratski, sportski i društveni aspekti‘. Direktan povod održavanju Okruglog stola bile su prijave sportaša na Svjetsko prvenstvo u Turskoj, koje traju do 15. siječnja. Dosadašnja praksa posebno se očitovala kroz onemogućavanje sportaša HPTS-a u odlasku na bodovne međunarodne turnire svjetskog ranga a posebno na Svjetsko para taekwondo prvenstvo u Londonu 2017., kada su registrirani natjecatelji Hrvatskog para taekwondo saveza nakon mnogo truda, odricanja i treninga, suprotno Zakonskim propisima i svim normama UN konvencije o pravima osoba s invaliditetom spriječeni u odlasku i sportskom napretku. Hrvatski taekwondo savez je član svjetske taekwondo organizacije i kao takav, a s obzirom da je jedno prijavno tijelo po državi članici, jedini je u mogućnosti napraviti prijave na predstojeće Svjetsko prvenstvo. No problem se javlja jer Hrvatski taekwondo savez pod krinkom prava kao članica svjetske taekwondo organizacije pretpostavlja svoje registracijsko pravo (ali Statutom Svjetske taekwondo organizacije i obvezu) Zakonima Republike Hrvatske i unosi anarhiju u sportski ustroj na široj razini.

Svoj obol Okruglom stolu kao izravni sudionici dali su brojni kompetentni predstavnici gradskih i državnih tijela i ustanova te saveza, a sve pod moderatorskom palicom Ane Tomašković.

Osim diskriminacije koja se do sada opetovano očitovala kroz neprijavljivanja na natjecanja članova Hrvatskog para taekwondo saveza, krucijalni problem je i spomenutom anarhijom uveden dvostruki sustav.

U Republici Hrvatskoj za para taekwondo nadležan je isključivo Hrvatski para taekwondo savez koji sukladno tomu propisuje kriterije a koje pak potom potvrđuje Hrvatski paraolimpijski odbor.

Natjecatelji koji su sudjelovali na kriterijskim natjecanjima i službenom para taekwondo prvenstvu Hrvatske u organizaciji Hrvatskog para taekwondo saveza te koji su sukladno kriterijima osvojili dostatan broj bodova, ostvarili su kriterij za nastup na Svjetskom para taekwondo prvenstvu.

No zahvaljujući anarhiji koju je nametnuo Hrvatski taekwondo savez i sistemu dvostruke registracije, tri registrirana natjecatelja Hrvatskog para taekwondo saveza koji nisu ostvarili niti jedan propisani kriterij “prebacili” su se u sustav Hrvatskog taekwondo saveza koji ne nalaže poštovanje legitimnih kriterija. Iako su registrirani natjecatelji Hrvatskog para taekwondo saveza i članovi para taekwondo klubova, postali su kandidati Hrvatskog taekwondo saveza za Svjetsko prvenstvo. Slobodni smo zaključiti da su natjecatelji koji su pošteno odradili sva natjecanja i ostvarili kriterije “debelo” diskriminirani kao i natjecatelji koji su sudjelovali na službenim natjecanjima a nisu ostvarili potreban broj bodova.  

S obzirom da su para taekwondo i taekwondo dva sporta sa dva različita krovna saveza i zasebnim programima financiranja kroz programe javnih potreba, postavlja se pitanje na koji će se način financirati nastup tih sportaša koji participiraju kroz nenadležan Hrvatski taekwondo savez a nisu ostvarili kriterije.

Iz svega se dade zaključiti da za samo za legalnu i legitimnu para taekwondo organizaciju vrijede kriteriji dok za kreatore anarhije isti ne vrijede.

No vratimo se na Svjetsko prvenstvo 2017. Iako je HPTS dostavio kriterije Hrvatskom paraolimpijskom odboru (HPO), HPO ih je potvrdio i osigurao sredstva za nastup tri natjecatelja – od kojih su dvoje kategorizirani sportaši HPO-a, kao što je i HPO uputio nalog HTS-u za prijavu natjecatelja, HTS je nelegitimno imenovao svog para izbornika za tehničke discipline i odbio prijaviti navedene sportaše. Na Svjetsko prvenstvo u Londonu prijavljen je samo jedan sportaš HTS-a, koji je financijski praćen od HPO-a i nije poznat HPTS-u. Naposljetku, registrirani HPTS sportaši izgubili su plasman na svjetskoj rang listi. Kako su se natjecatelji tada osjećali, pokušali su dočarati predstavnici roditelja i predstavnica sportaša u Skupštini HPTS-a Biserka Sambol, svjedočeći gotovo kroz suze da je takav postupak ostavio bolnog traga.

“Saborska zastupnica mora biti svima na raspolaganju” – rekla je Ljubica Lukačić, ponudivši svoju suradnju ne samo organizatorima, već i sportašima i roditeljima djece s teškoćama. Ujedno je rekla da će učiniti sve da se ‘nikada više ne dogodi London’. Napomenula je da je OSI pokret još uvijek nejedinstven, ali da se konkretno o ovom problemu treba obavijestiti Središnji državni ured za šport i da se, ako nije drugačije moguće, sve riješi u iznimno kratkom roku na državnom nivou. Istaknula je da u konkretnom slučaju postoji niz problema, ali da je najvažnije da mladi sportaši odu na natjecanje i predstave Hrvatsku pred cijelim svijetom.

Nadalje, Ivan Baričević – voditelj Službe za programe krovnih športskih udruženja Središnjeg državnog ureda za šport upozorio je na potrebu poštivanja autonomije sporta i zakonsku regulativu, no naglasak je da nisu predviđene sve situacije pa tako ni ova u vezi prijavljivanja, na što se mora obratiti velika pozornost u daljnjoj Zakonskoj regulaciji sporta. Jer, ipak, najvažniji su krajnji korisnici, a to su djeca s teškoćama u razvoju, kojoj se također mora omogućiti napredak i razvoj, kao i svoj zdravoj djeci. K tome, štiti ih i Konvencija o pravima osoba s invaliditetom koja je iznad svih Zakona.

Ljubica Lukačić Darijo Jurišić

Darijo Jurišić, zamjenik pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, također je istaknuo da su ponajprije važni sportaši, natjecatelji, njihove obitelji, klubovi, prijatelji: – Ne možemo ni pojmiti koliko je to truda i odricanja. Po Konvenciji i po Zakonu trebaju otići na natjecanje. Svi prisutni su se složili da će ovih dana učiniti sve, svaki sa svoje pozicije i nadležnosti, da se omogući prijavljivanje para taekwondo sportaša na Svjetsko prvenstvo.

Okrugli stol pratio je i Perica Batista, fotograf i predsjednik jednog švicarskog taekwondo klub, koji naprosto nije mogao ostati tih te je pred svima izrazio svoje čuđenje: – Zar u Republici Hrvatskoj zaista ne postoji nijedna ustanova ‘jača’ od Hrvatskog taekwondo saveza, koja bi naprosto prisilila isti na prijave? Njemu, kao i mnogima, jednostavno je ova situacija nepojmljiva, ali nažalost – istinita.

Između ostalog, zaključeno je da se u ovu situaciju osim Središnjeg državnog ureda za šport mora uključiti i Hrvatski olimpijski odbor te da se ovakove situacije moraju opisati i uključiti u novi Zakon o športu koji je u pripremi.

Između ostalog, zaključeno je da se u ovu situaciju osim Središnjeg državnog ureda za šport mora uključiti i Hrvatski olimpijski odbor te da se ovakove situacije moraju opisati i uključiti u novi Zakon o športu koji je u pripremi.

Detaljnije na: http://www.in-portal.hr/in-portal-news/sport/17484/hrvatski-para-taekwondo-savez-okrugli-stol-na-temu-para-taekwondo-sport–pravni-birokratski-sportski-i-drustveni-aspekti