Home » Novosti » Para taekwondo na HR 2

Para taekwondo na HR 2

“Hrvatski para taekwondo savez” tema je emisije u povodu Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, a Vlado Požežanac, direktor Saveza, Biserka Sambol, OSI sportašica i Katarina Drmić, volonterka, afirmativno govore o značaju sporta za osobe s invaliditetom, osobito paraolimpijce, te o dobrobiti para taekwondoa za fizičko, psihičko i socijalno stanje svake osobe. Urednica: Ana Tomašković

Izvor: https://radio.hrt.hr/ep/para-taekwondo/280411/