User Avatar
Uncategorized

Testiranje – Trenerska Online edukacija 2023

2 days
All levels
1 lesson
1 quiz
0 students

Prijava / odjava

Nakon uspješne prijave pritisnuti gumb “Pokreni” (nakon prvog pokretanja “Nastavi”)

25 pitanja/20 minuta/ 2 pokušaja / 75% za prolazak

Prilikom testiranja bilježi se vaš jedinstveni IP.