User Avatar
Online licencni seminar

Trenerska Online edukacija

1 Dan
Online
1 Lekcija
Testiranje
14 Sudionika

Prijava / odjava

Nakon uspješne prijave pritisnuti gumb “Pokreni” (nakon prvog pokretanja “Nastavi”)

25 pitanja/20 minuta/ 2 pokušaja / 75% za prolazak

Prilikom testiranja bilježi se vaš jedinstveni IP.